Πρόσκλήση ΕΣΠΑ: “Ψηφιακό Βήμα”

Δύο νέες Δράσεις “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα” ανακοινώνει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης που στοχεύουν στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Σχετικά με το “Ψηφιακό Βήμα” – Επενδυτικά σχέδια 5.000€ – 50.000€

Προϋπολογισμός των Δράσεων 50 εκατ. ευρώ, για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Δικαιούχοι της Δράσης Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και την τελευταία τριετία, να εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα.

Τι χρηματοδοτείται

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
  • 2 τουλάχιστον γλώσσες
  • Μobile responsive
  • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε:
  • φιλοξενία (hosting, collocation)
  • σύνδεση στο διαδίκτυο
  • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
  • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
  • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
  • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Περίοδος υποβολής από 11/6/2018 έως 17/9/2018

Περισσότερες πληροφορίες, αιτήσεις κλπ. εδώ.

Ψηφιακό Βήμα