Φυτώρια Κακογιαννάκη

Τα Φυτώρια Κακογιαννάκη δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Ρεθύμνου πάνω από 25 χρόνια

ΡΙΞΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Corporate

  • Clean code
  • SEO optimized
  • Responsive Design ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με τη συσκευή που προβάλλεται
  • Speed Optimization για ταχύτατους χρόνους φόρτωσης

Φυτώρια Κακογιαννάκη

Τα Φυτώρια Κακογιαννάκη δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Ρεθύμνου πάνω από 25 χρόνια. Πάντα πρωτοπόροι στις εξελίξεις και στον εκσυγχονισμό των συστημάτων τους ώστε να προσφέρουν άριστης ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Από τη δραστηριοποίηση αυτή δεν μπορούσε να λείψει και η ανανέωση της διαδικτυακής παρουσίας της επιχείρησης ώστε να αντανακλά την ποιότητα των προϊόντων και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών.

Σχεδιάσαμε μια νέα ιστοσελίδα, η οποία στηρίχθηκε στην απλότητα και την ευχρηστία. Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στην κατηγοριοποίηση των προϊόντων αλλά και στην ομαδοποίηση των χαρακτηριστικών τους, ώστε να είναι δυνατή η αναζήτησή τους με αρκετά φίλτρα, για να μπορεί ο επισκέπτης να ενημερώνεται για τα προϊόντα με διάφορες παραμέτρους. Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε πάνω στην πλατφόρμα WordPress με custom template που δημιουτγήσαμε για τις ανάγκες της επιχείρησης.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι πλήρως δυναμικό και ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη διαμόρφωση του διαχειριστικού ώστε να είναι εύκολη και γρήγορη η καταχώρηση των προϊόντων σε 2 γλώσσες. Διαμορφώθηκαν ειδικές φόρμες καταχώρησης, στις οποίες μπορεί να ανταποκριθεί και ο πιο αρχάριος χρήστης.